Locator Praha PoliklinikaPoliklinika Praha

Poliklinika v Praha

211
 • Alergologie a klinick√° imunologie DESALERGA s.r.o.
  Praha, Anny Drabíkové , tel. 0 272-916-975... ukázat
  Praha, Anny Drab√≠kov√© , 1, tel. +420272-916-975 podrobnńõji
  Poliklinika Alergologie a klinická imunologie DESALERGA s.r.o. nachází se v Praha, Anny Drabíkové .
 • Psychiatrie BŇôevnov
  Praha, Bńõlohorsk√° , tel. 233351603420... uk√°zat
  Praha, Bńõlohorsk√° , 33, tel. 420233351603420 podrobnńõji
  Poliklinika Psychiatrie BŇôevnov nach√°z√≠ se v Praha, Bńõlohorsk√° .
 • Remedis - Klinika Praha
  Praha, Vladimírova , tel. 0 226-216-200... ukázat
  Praha, Vladim√≠rova , 197/10, tel. +420226-216-200 podrobnńõji
  Poliklinika Remedis - Klinika Praha nachází se v Praha, Vladimírova .
 • Dńõtsk√© plicn√≠ oddńõlen√≠ - Medicon
  Antala StaŇ°ka , tel. 0 261-006-456... uk√°zat
  Antala StaŇ°ka , 1670/80, tel. +420261-006-456 podrobnńõji
  Poliklinika Dńõtsk√© plicn√≠ oddńõlen√≠ - Medicon nach√°z√≠ se v Praha, Antala StaŇ°ka .
 • GYMUNO
  Kischova , tel. 26543... uk√°zat
  Kischova , 3, tel. 22226543 podrobnńõji
  Poliklinika GYMUNO nachází se v Praha, Kischova .
 • MUDr. Lenka ҆vecov√°
  ChabaŇôovick√° , tel. 0 283-882-406... uk√°zat
  ChabaŇôovick√° , 25, tel. +420283-882-406 podrobnńõji
  Poliklinika MUDr. Lenka ҆vecov√° nach√°z√≠ se v Praha, ChabaŇôovick√° .
 • BABA CARE
  U Proseckého kostela , tel. 0 274-818-348... ukázat
  U Proseck√©ho kostela , 866/9, tel. +420274-818-348 podrobnńõji
  Poliklinika BABA CARE nachází se v Praha, U Proseckého kostela .
 • Gynem
  Praha, Na OŇôechovce , tel. 0 224-311-750... uk√°zat
  Praha, Na OŇôechovce , 576/7, tel. +420224-311-750 podrobnńõji
  Poliklinika Gynem nach√°z√≠ se v Praha, Na OŇôechovce .
 • Moje ambulance
  Evropsk√° , tel. 0 222-764-315... uk√°zat
  Evropsk√° , 35, tel. +420222-764-315 podrobnńõji
  Poliklinika Moje ambulance nachází se v Praha, Evropská .
 • Pediatrie Praha 8.s.r.o.
  StŇôelnińćn√° , tel. 0 286-888-148... uk√°zat
  StŇôelnińćn√° , 1284/51a, tel. +420286-888-148 podrobnńõji
  Poliklinika Pediatrie Praha 8.s.r.o. nach√°z√≠ se v Praha, StŇôelnińćn√° .
 • LIMA, spol. s r.o.
  Praha, Plamínkové , tel. 0 241-401-514... ukázat
  Praha, Plam√≠nkov√© , 1601/21, tel. +420241-401-514 podrobnńõji
  Poliklinika LIMA, spol. s r.o. nachází se v Praha, Plamínkové .
 • Asklepion
  Lond√Ĺnsk√° , tel. 0 234-716-111... uk√°zat
  Lond√Ĺnsk√° , 160/39, tel. +420234-716-111 podrobnńõji
  Poliklinika Asklepion nach√°z√≠ se v Praha, Lond√Ĺnsk√° .
 • Neurologick√° klinika
  KateŇôinsk√° , tel. 0 224-961-111... uk√°zat
  KateŇôinsk√° , 468/2, tel. +420224-961-111 podrobnńõji
  Poliklinika Neurologick√° klinika nach√°z√≠ se v Praha, KateŇôinsk√° .
 • Canadian Medical Care
  Praha, Veleslavínská , tel. 0 235-360-133... ukázat
  Praha, Veleslav√≠nsk√° , 1/30, tel. +420235-360-133 podrobnńõji
  Poliklinika Canadian Medical Care nachází se v Praha, Veleslavínská .
 • Poliklinika DAM
  Stamicova , tel. 0 233-018-211... uk√°zat
  Stamicova , 1968, tel. +420233-018-211 podrobnńõji
  Poliklinika DAM nachází se v Praha, Stamicova .
 • Rehabilitace Jarov
  Praha, Jilmov√° , tel. 0 720-112-018... uk√°zat
  Praha, Jilmov√° , 2816/45b, tel. +420720-112-018 podrobnńõji
  Poliklinika Rehabilitace Jarov nachází se v Praha, Jilmová .
 • Poliklinika na N√°rodn√≠
  Národní , tel. 0 222-075-119... ukázat
  N√°rodn√≠ , 1011/7, tel. +420222-075-119 podrobnńõji
  Poliklinika na Národní nachází se v Praha, Národní .
 • Endokrinologov√© s.r.o.
  Nedvńõzsk√° , tel. 0 777-952-885... uk√°zat
  Nedvńõzsk√° , 2223/29, tel. +420777-952-885 podrobnńõji
  Poliklinika Endokrinologov√© s.r.o. nach√°z√≠ se v Praha, Nedvńõzsk√° .
 • Poliklinika Pod Marj√°nkou
  Pod Marj√°nkou , tel. 0 220-518-080... uk√°zat
  Pod Marj√°nkou , 1906/12, tel. +420220-518-080 podrobnńõji
  Poliklinika Pod Marjánkou nachází se v Praha, Pod Marjánkou .
 • Palas Athena
  Praha, Kosmick√° , tel. 0 272-952-758... uk√°zat
  Praha, Kosmick√° , 537, tel. +420272-952-758 podrobnńõji
  Poliklinika Palas Athena nachází se v Praha, Kosmická .
 • MUDr. Jan MyŇ°√°k s.r.o.
  Antala StaŇ°ka , tel. 0 241-406-642... uk√°zat
  Antala StaŇ°ka , 1073/71a, tel. +420241-406-642 podrobnńõji
  Poliklinika MUDr. Jan MyŇ°√°k s.r.o. nach√°z√≠ se v Praha, Antala StaŇ°ka .
 • Clinicum
  Sokolovsk√° , tel. 0 266-006-211... uk√°zat
  Sokolovsk√° , 810/304, tel. +420266-006-211 podrobnńõji
  Poliklinika Clinicum nachází se v Praha, Sokolovská .
 • Dńõtsk√° neurologie Richterov√°
  Praha, AlŇĺ√≠rsk√° , tel. 0 605-484-684... uk√°zat
  Praha, AlŇĺ√≠rsk√° , 647/62, tel. +420605-484-684 podrobnńõji
  Poliklinika Dńõtsk√° neurologie Richterov√° nach√°z√≠ se v Praha, AlŇĺ√≠rsk√° .
 • Ońćn√≠ klinika Duovize
  Sokolsk√° , tel. 777643020420... uk√°zat
  Sokolsk√° , 1662/35, tel. 420777643020420 podrobnńõji
  Poliklinika Ońćn√≠ klinika Duovize nach√°z√≠ se v Praha, Sokolsk√° .
 • MediCentrum Praha
  Praha, HoluŇ°ick√° , tel. 0 272-932-241... uk√°zat
  Praha, HoluŇ°ick√° , 2253/1, tel. +420272-932-241 podrobnńõji
  Poliklinika MediCentrum Praha nach√°z√≠ se v Praha, HoluŇ°ick√° .
 • Ońćn√≠ ordinace MUDr. Jana Smutkov√°
  ŇĹukovsk√©ho , tel. 312446... uk√°zat
  ŇĹukovsk√©ho , 887/4, tel. 233312446 podrobnńõji
  Poliklinika Ońćn√≠ ordinace MUDr. Jana Smutkov√° nach√°z√≠ se v Praha, ŇĹukovsk√©ho .
 • Gynekologie
  Rusk√° , tel. 0 272-739-620... uk√°zat
  Rusk√° , 778/100, tel. +420272-739-620 podrobnńõji
  Poliklinika Gynekologie nachází se v Praha, Ruská .
 • Clinic Samer
  Branick√° , tel. 734421860420... uk√°zat
  Branick√° , 479/21, tel. 420734421860420 podrobnńõji
  Poliklinika Clinic Samer nachází se v Praha, Branická .
 • EUC premium
  Praha, Sokolovsk√° , tel. 0 222-300-300... uk√°zat
  Praha, Sokolovsk√° , 192/79, tel. +420222-300-300 podrobnńõji
  Poliklinika EUC premium nachází se v Praha, Sokolovská .
 • Beauty Shape
  Rumunsk√° , tel. 0 773-036-838... uk√°zat
  Rumunsk√° , 1720/12, tel. +420773-036-838 podrobnńõji
  Poliklinika Beauty Shape nachází se v Praha, Rumunská .
 • OB klinika
  Pod Krejc√°rkem , tel. 0 255-725-111... uk√°zat
  Pod Krejc√°rkem , 975, tel. +420255-725-111 podrobnńõji
  Poliklinika OB klinika nachází se v Praha, Pod Krejcárkem .
 • Fakultn√≠ poliklinika VŇ°eobecn√© fakultn√≠ nemocnice v Praze
  Praha, Karlovo n√°mńõst√≠ , tel. 0 224-961-111... uk√°zat
  Praha, Karlovo n√°mńõst√≠ , 554/32, tel. +420224-961-111 podrobnńõji
  Fakultn√≠ poliklinika VŇ°eobecn√© fakultn√≠ nemocnice v Praze nach√°z√≠ se v Praha, Karlovo n√°mńõst√≠ .
 • ObvońŹ√°k
  Krupsk√° , tel. 0 274-814-277... uk√°zat
  Krupsk√° , 28, tel. +420274-814-277 podrobnńõji
  Poliklinika ObvońŹ√°k nach√°z√≠ se v Praha, Krupsk√° .
 • ProfiG2 - Screeningov√© centrum Praha
  Nov√© n√°mńõst√≠ , tel. 0 267-710-934... uk√°zat
  Nov√© n√°mńõst√≠ , 1431/20, tel. +420267-710-934 podrobnńõji
  Poliklinika ProfiG2 - Screeningov√© centrum Praha nach√°z√≠ se v Praha, Nov√© n√°mńõst√≠ .
 • Ońćn√≠ centrum Praha
  Jankovcova , tel. 0 220-807-757... uk√°zat
  Jankovcova , 1569/2c, tel. +420220-807-757 podrobnńõji
  Poliklinika Ońćn√≠ centrum Praha nach√°z√≠ se v Praha, Jankovcova .
 • Urologie VrŇ°ovice
  Kub√°nsk√© n√°mńõst√≠ , tel. 0 605-987-650... uk√°zat
  Kub√°nsk√© n√°mńõst√≠ , 1327/15, tel. +420605-987-650 podrobnńõji
  Poliklinika Urologie VrŇ°ovice nach√°z√≠ se v Praha, Kub√°nsk√© n√°mńõst√≠ .
 • Psychiatrie Vinohrady s.r.o
  Praha, Na BojiŇ°ti , tel. 0 604-274-519... uk√°zat
  Praha, Na BojiŇ°ti , 1950/2, tel. +420604-274-519 podrobnńõji
  Poliklinika Psychiatrie Vinohrady s.r.o nach√°z√≠ se v Praha, Na BojiŇ°ti .
 • Gynekologie Hloubńõt√≠n, s.r.o.
  Mochovsk√° , tel. 0 281-866-067... uk√°zat
  Mochovsk√° , 535/38, tel. +420281-866-067 podrobnńõji
  Poliklinika Gynekologie Hloubńõt√≠n, s.r.o. nach√°z√≠ se v Praha, Mochovsk√° .
 • Baud√© Boubacar
  Praha, Italsk√° , tel. 0 222-230-110... uk√°zat
  Praha, Italsk√° , 34, tel. +420222-230-110 podrobnńõji
  Poliklinika Baudé Boubacar nachází se v Praha, Italská .
 • Kalmetizace - Medicon
  Antala StaŇ°ka , tel. 0 261-006-425... uk√°zat
  Antala StaŇ°ka , 1670/80, tel. +420261-006-425 podrobnńõji
  Poliklinika Kalmetizace - Medicon nach√°z√≠ se v Praha, Antala StaŇ°ka .
 • Gynem
  Ledńćick√° , tel. 0 225-391-710... uk√°zat
  Ledńćick√° , 1142/1, tel. +420225-391-710 podrobnńõji
  Poliklinika Gynem nach√°z√≠ se v Praha, Ledńćick√° .
 • Mńõstsk√° poliklinika Praha
  Praha, Sp√°len√° , tel. 0 222-924-211... uk√°zat
  Praha, Sp√°len√° , 78/12, tel. +420222-924-211 podrobnńõji
  Mńõstsk√° poliklinika Praha nach√°z√≠ se v Praha, Sp√°len√° .
 • Fyzio svńõt s.r.o.
  Praha, ńĆechova , tel. 0 228-883-803... uk√°zat
  Praha, ńĆechova , 29, tel. +420228-883-803 podrobnńõji
  Poliklinika Fyzio svńõt s.r.o. nach√°z√≠ se v Praha, ńĆechova .
 • Urgentn√≠ pŇô√≠jem - Interna
  , tel. 0 267-163-778... uk√°zat
  , , tel. +420267-163-778 podrobnńõji
  Poliklinika Urgentn√≠ pŇô√≠jem - Interna nach√°z√≠ se v Praha, .
 • Inspirita
  Lihovarsk√° , tel. 0 605-270-055... uk√°zat
  Lihovarsk√° , 1060/12, tel. +420605-270-055 podrobnńõji
  Poliklinika Inspirita nachází se v Praha, Lihovarská .
 • Plicn√≠ (pneumologie) - Medicon
  Praha, Antala StaŇ°ka , tel. 0 261-006-456... uk√°zat
  Praha, Antala StaŇ°ka , 1670/80, tel. +420261-006-456 podrobnńõji
  Poliklinika Plicn√≠ (pneumologie) - Medicon nach√°z√≠ se v Praha, Antala StaŇ°ka .
 • Poliklinika Michnova s.r.o.
  Michnova , tel. 0 271-750-858... uk√°zat
  Michnova , 1622/4, tel. +420271-750-858 podrobnńõji
  Poliklinika Michnova s.r.o. nachází se v Praha, Michnova .
 • Priv√°tn√≠ urologick√° praxe Kr√°lovsk√© Vinohrady
  Budeńćsk√° , tel. 0 222-250-153... uk√°zat
  Budeńćsk√° , 1168/40, tel. +420222-250-153 podrobnńõji
  Poliklinika Priv√°tn√≠ urologick√° praxe Kr√°lovsk√© Vinohrady nach√°z√≠ se v Praha, Budeńćsk√° .
 • Poliklinika Palack√©ho
  Palackého , tel. 0 222-928-400... ukázat
  Palack√©ho , 720/5, tel. +420222-928-400 podrobnńõji
  Poliklinika Palackého nachází se v Praha, Palackého .
 • Poliklinika Budńõjovick√° - MEDICON, a.s.
  Praha, Antala StaŇ°ka , tel. 0 261-006-111... uk√°zat
  Praha, Antala StaŇ°ka , 1670/80, tel. +420261-006-111 podrobnńõji
  Poliklinika Budńõjovick√° - MEDICON, a.s. nach√°z√≠ se v Praha, Antala StaŇ°ka .

Struńćnńõ o poliklinika v Praha

Na t√©to str√°nce jsou shrom√°Ňĺdńõny poliklinika, um√≠stńõn√© v Praha. Locator v√≠ o 211 poliklinika v okol√≠ tohoto m√≠sta, mezi nimiŇĺ Alergologie a klinick√° imunologie DESALERGA s.r.o., Psychiatrie BŇôevnov, Remedis - Klinika Praha a dalŇ°√≠ , kter√© se nach√°z√≠ na Anny Drab√≠kov√©, Bńõlohorsk√°, Vladim√≠rova a dalŇ°√≠ch ulic√≠ch v okol√≠. Zde najdete pŇôesn√© adresy, mapu um√≠stńõn√≠, ‚ėéÔłŹ telefony, provozn√≠ dobu, recenze o tńõchto poliklinika.

Poliklinika v Praha

V√≠ce popul√°rn√≠ch sluŇĺeb v rubrice:

pediatr, otorinolaryngolog, fyzioterapeut, ortopedie, psychiatr, psychoterapeut, kardiolog, dermatolog, nefrolog, onkolog, endokrinologie, gastroenterolog, nemocnice první pomoci, pulmonolog