Pojištění nemovitosti a cestovní pojištění

Připravili jsme si pro Vás přehled s nabídkami různých typů pojištění. Konkrétně cestovní pojištění a pojištění nemovitosti.

 

Cestovní pojištění AXA Assistance Excelent

 

Komfort a Excelent jsou cestovní pojištění od AXA Assistance s výrazně vyššími limity pojistného plnění.

Oba produkty mají již v základu: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci, pojištění zavazadel, asistenční služby včetně pojištění právní ochrany.

Srovnání a kalkulace pojištění...


Cestovní pojištění AXA Assistance Komfort

 

Komfort a Excelent jsou cestovní pojištění od AXA Assistance s výrazně vyššími limity pojistného plnění.

Oba produkty mají již v základu: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci, pojištění zavazadel, asistenční služby včetně pojištění právní ochrany.

Srovnání a kalkulace pojištění...


 

Cestovní pojištění AXA Assistance Reference

 

Reference je základní cestovní pojištění od AXA Assistance.

Srovnání a kalkulace pojištění...


 

Cestovní pojištění Maxima MaxCesta

 

MaxCesta je cestovní pojištění od MAXIMA. Jedná se o cestovní pojištění pro krátkodobé jednorázové cesty do Evropy v délce trvání 1-90 dní.

 

Platí pro území Evropa – všechny státy geografického území Evropy (Albánie, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko – evropská část, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie), jejich vybrané ostrovy (Kréta, Sicílie, Sardinie, Korsika, Mallorca, Menorca, Ibiza, Kanárské ostrovy, Madeira, Azorské ostrovy, Země Františka Josefa, Jan Mayen, Špicberky, Hebridy, Shetlandy, Orkneje) a dále Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko.

Platí pro turistické i pracovní cesty (administrativní i manuální). Cena je určena dle počtu dní a dle počtu pojištěných osob. K dispozici je non-stop asistenční služba.

Srovnání a kalkulace pojištění...


 

Cestovní pojištění Slavia EURO

 

Europojištění je dlouhodobé cestovní pojištění od pojišťovny Slavia, které umožňuje opakované výjezdy do zahraničí v průběhu celého roku. Sjednává se na dobu neurčitou, platí se ročně.

 

Délka pobytu v zahraničí nesmí překročit 90 kalendářních dnů. Po každém výjezdu, který dosáhl 90 dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí, musí trvat pobyt na území ČR alespoň jeden týden. Počet výjezdů do zahraničí po dobu trvání pojištění není omezen. Pojištěný je povinen na žádost pojistitele doložit délku pobytu v zahraničí (např. letenkou, jízdním dokladem, účtem v  hotelu, apod.).

 

Europojištění je doplňkem veřejného zdravotního pojištění, jehož účastníkem je každý občan ČR a z kterého se proplácí nejnutnější lékařské ošetření ve většině států Evropy. Toto cestovní pojištění zajistí pokrytí všech nákladů souvisejících s úrazem či onemocněním, tzn. ošetření, léky, převoz, asistenční službu apod., které nejsou uhrazeny vaší zdravotní pojišťovnou. Proto je toto pojištění levné, jelikož neplatíte za jednu věc dvakrát.

 

Po návratu do ČR je potřeba zažádat o refundaci u své zdravotní pojišťovny, následně Slavia pojišťovna poskytne plnění za neodkladně podstoupené zákroky ve výši rozdílu mezi skutečnými výdaji a úhradou vaší zdravotní pojišťovny.

 

Toto cestovní pojištění platí pouze s platným Evropským průkazem zdravotního pojištění (modrá kartička od vaší zdravotní pojišťovny), který musíte mít stále u sebe.

 

Pojištění platí na území následujících států: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Černá Hora, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.

Srovnání a kalkulace pojištění...


 

Cestovní pojištění Slavia Na Cesty

 

Slavia Na Cesty je výhodný balíček cestovního pojištění od pojišťovny Slavia pro krátkodobé jednorázové turistické i pracovní cesty do Evropy či do celého světa. Je určen pro osoby 0-70 let.

Srovnání a kalkulace pojištění...


 

Cestovní pojištění Slavia Svět

 

Slavia Svět je cestovní pojištění od pojišťovny Slavia na jednorázové i dlouhodobé cesty, nabízející velké množství připojištění. K dispozici jsou 2 varianty (označeny A a B) s různými limity pojistného plnění.

Srovnání a kalkulace pojištění...


 

Cestovní pojištění UNIQA

 

Pojišťovna UNIQA nabízí cestovní pojištění pro jednorázové cesty do zahraničí v délce 1 den až 1 rok.

 

V případě, že je některá z pojištěných osob v okamžiku sjednání pojištění již v zahraničí, je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hodin 7. dne následujícího po datu sjednání pojištění.

Srovnání a kalkulace pojištění...


 

Pojištění nemovitosti Maxima MaxDomov

 

Maxima MaxDomov je produkt komplexního pojištění majetku (staveb a domácnosti) a odpovědnosti občanů od pojišťovny Maxima.

 

Pojistit lze buď nemovitost, domácnost nebo obojí současně na jedné smlouvě. K obojímu lze přidat pojištění odpovědnosti (zahrnuje odpovědnost z běžného občanského života a odpovědnost vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti).

 

Pojistnou hodnotou pojištěných staveb nebo pojištěných věcí je jejich nová cena.

Srovnání a kalkulace pojištění...


 

Pojištění nemovitosti Slavia DOMOV+

 

Slavia pojišťovna nabízí v rámci svého produktu DOMOV+ pojištění majetku občanů – nemovitosti (rodinný dům, byt či rekreační chata/chalupa) a domácnosti.

 

Pojistit lze buď nemovitost, domácnost nebo obojí současně na jedné smlouvě. K obojímu lze přidat pojištění odpovědnosti z běžného občanského života či pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti. Při kombinaci těchto produktů na jedné smlouvě lze získat slevu až 10% za tzv. propojištěnost.

Srovnání a kalkulace pojištění...