Inzertmanie.cz - Zásady ochrany soukromí                                                                    

 

Tyto Zásady ochrany soukromí uvádějí informace o zpracování osobních údajů našich inzerentů a návštěvníků webových stránek Inzertmanie.cz

 

Tyto Zásady ochrany soukromí mohou být doplněny dalšími pravidly či informacemi týkajícímí se ochrany soukromí, pokud je to v konkrétním případě vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy.

 

Tyto Zásady ochrany soukromí smí být kdykoli změněny. Uživatelům se doporučuje, aby v pravidelných intervalech navštěvovali stránku se Zásadami ochrany soukromí kvůli možným změnám. Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy změněny 25.5.2018.

 

Zvláštní ustanovení – věkové omezení

 

Pokud jste mladší 15 let, nezasílejte nám své osobní údaje (například jméno, adresu a e-mailovou adresu). Pokud jste mladší 15 let a chcete se na něco zeptat nebo jakýmkoliv způsobem použít webové stránky způsobem, který vyžaduje poskytnutí osobních údajů, zajistětě, aby to proved Váš rodič nebo jiný zákonný zástupce Vaším jménem.

 

1. Na jaké případy se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí?

 

Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na zpracování osobních údajů našich inzerentů a návštěvníků webových stránek Inzertmanie.cz.

 

Na webových stránkách můžete nalézt řadu odkazů na jiné webové servery či aplikace. Ačkoliv jsou tyto webové servery a aplikace vybírány s řádnou péčí, neneseme odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů těmito webovými servery či aplikacemi. Tyto Zásady ochrany soukromí se tudíž nevztahují na používání takových webových serverů a aplikací.

 

2. Kdo je správcem vašich dat?

 

Správcem pro účely zpracování vašich osobních údajů je provozovatel webových stránek Rudolf Hrušovský se sídlem Makarenkova 515/10, Havířov-Město, PSČ: 736 01, IČO: 88614506, zapsaný v živnostenském rejstříku města Havířov.

 

3. Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

 

V rámci těchto Zásad o ochraně soukromí popisujeme, jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel.

 

3.1 Zákaznické služby a řízení vztahů se zákazníky

 

Co znamená tento účel?

 

Obrátíte-li se na nás s nějakou otázkou nebo stížností, můžeme Vás požádat o identifikační údaje, které nám umožní reagovat na Váš podnět. Tyto osobní údaje použijeme výhradně k tomuto účelu a ke zvýšení kvality našich zákaznických služeb.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

 

Za účelem řádné odpovědi na Vaši otázku nebo stížnost zaznamenáváme detaily o Vaší otázce či stížnosti do naší zákaznické databáze. Můžeme Vás rovněž požádat o Vaše kontaktní údaje. Budete-li mít jakýkoliv dotaz nebo stížnost týkající se provozu webové stránky Inzertmanie.cz, můžeme Vás požádat rovněž o poskytnutí dodatečných osobních údajů za účelem zjištění Vaší totožnosti.

 

3.2 Účast na reklamních akcích

 

Co znamená tento účel?

 

Inzertmanie.cz někdy pořádá reklamní akce pro všechny své inzerenty. V některých případech Vás pro účely Vaší účasti na těchto reklamních akcích můžeme požádat o poskytnutí dalších osobních údajů (prostřednictvím registračního formuláře, reklamy, nebo webových stránek).

 

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

 

Pokud se zúčastníte takových reklamních akcí, můžeme zpracovat osobní údaje, které jste nám poskytl/la (jako je Vaše jméno, věk , poštovní a e-mailová adresa), za účelem registrace nebo potvrzení Vaší účasti, s cílem určit, zda splňujete podmínky reklamní akce, a pro účely zaslání cen či benefitů. V závislosti na konkrétní reklamní akci můžeme zpracovávat rovněž informace o Vaší účasti, jako jsou například soutěžní odpovědi.

 

3.3 Vývoj a zdokonalování služeb

 

Co znamená tento účel?

 

Inzertmanie.cz pravidelně provádí prostřednictvím dotazníků průzkum spokojenosti zákazníků. Odpovědi, které poskytnete v rámci takového průzkumu, použijeme k hodnocení kvality a ke zlepšování našich služeb zákazníkům.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

 

Pokud se rozhodnete pro účast v našich průzkumech, můžeme zpracovat osobní údaje, které nám s Vaším souhlasem poskytnete, jako je vaše jméno, datum narození, poštovní a e-mailová adresa a tel. číslo.

 

3.4 Obecné obchodní nabídky

 

Co znamená tento účel?

 

Jako inzerent můžete od nás dostávat obchodní nabídky a informace (Obecné obchodní nabídky).

 

Inzertmanie.cz by vás prostřednictvím Obecných obchodních nabídek ráda informovala o novinkách a reklamních akcích, jež by Vás podle jejího názoru mohly zajímat. Takové Obecné obchodní nabídky mohou zahrnovat:

 

   Elektronické newslettery s nabídkami a obecnými informacemi

   Slevové kupóny na placené služby inzertního serveru Inzertmanie.cz.

 

Obecné obchodní nabídky můžete dostávat poštou, e-mailem, SMS, prostřednictvím webových stránek Inzertmanie.cz , sociálních sítí, kupónů nebo prostřednictvím jiných digitálních kanálů, které používáte.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

 

Aby byla Inzertmanie.cz schopna zasílat Vám Obecné obchodní nabídky, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje, které nám s Vaším souhlasem poskytnete, jako je jméno, datum narození, poštovní a e-mailová adresa a tel. číslo.

 

Ukončení zasílání Obecných obchodních nabídek

 

Ukončit zasílání Obecných obchodních nabídek ze strany Inzertmanie.cz můžete kdykoliv kliknutím na link v obdrženém emailu s Obchodní nabídkou, nebo zasláním emailu na adresu inzertmanie@post.cz.

 

3.5 Personalizované obchodní nabídky

 

Co znamená tento účel?

 

Jako uživatel webových stránek Inzertmanie.cz můžete dostávat Personalizované obchodní nabídky, které budou přizpůsobeny na míru Vašim osobním preferencím vyplývajícím z Vaší inzertní historie, účasti na reklamních akcích, průzkumech, používání webových stránek , aplikací a elektronických médií (Personalizovaná obchodní nabídka).

 

Inzertmanie.cz by vás prostřednictvím Personalizovaných obchodních nabídek ráda informovala o produktech, událostech a reklamních akcích, jež by Vás podle jejího názoru mohly zajímat. Takové Personalizované obchodní nabídky mohou zahrnovat:

 

   Slevové kupóny na placené služby Inzertmanie.cz.

 

Personalizované obchodní nabídky můžete dostávat poštou, e-mailem, SMS, prostřednictvím webových stránek Inzertmanie.cz , sociálních sítí, kupónů nebo prostřednictvím jiných digitálních kanálů, které používáte.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

 

Aby byla Inzertmanie.cz schopna zasílat Vám Personalizované obchodní nabídky, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje, které nám s Vaším souhlasem poskytnete, jako je jméno, datum narození, poštovní a e-mailová adresa a tel. číslo.

 

Ukončení zasílání Personalizovaných obchodních nabídek

 

Ukončit zasílání Personalizovaných obchodních nabídek ze strany Inzertmanie.cz můžete kdykoliv kliknutím na link v obdrženém emailu s Personalizovanou obchodní nabídkou, nebo zasláním emailu na adresu inzertmanie@post.cz.

 

3.6 Technická a funkční správa Webových stránek

 

Co znamená tento účel?

 

Když navštívíte nebo použijete webové stránky, budeme o Vás zpracovávat určité technické informace (jako je vaše IP adresa), abychom vám mohli zpřístupnit funkce našich online služeb a spravovat je. Administrátoři našich webových stránek tyto technické informace potřebují k tomu, aby byli schopni spravovat webové stránky, například řešit technické problémy nebo zvyšovat spolehlivost webových stránek.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel?

 

Zpracováváme technické údaje, jako je IP adresa vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu, navštívené webové stránky, webový prohlížeč, který používáte k surfování po internetu, předchozí/budoucí webové servery, které jste navštívili/navštívíte a dobu vaší návštěvy/relace.

 

3.7 Prevence, detekce a vyšetřování podvodů

 

Co znamená tento účel?

 

Inzertmanie.cz může osobní údaje, které jí poskytnete, použít k prevenci, detekování a vyšetřování podvodů a k vymáhání Všeobecných podmínek a pravidel.

 

3.8 Zpětná vazba

 

Pokud Vám kdykoliv Aplikace nabídne poskytnutní zpětné vazby nebo veřejný průzkum (či podobný prostředek) Inzertmanie.cz může shromažďovat informace, které na základě užívání těchto prostředků zveřejníte. Tyto informace budou použity v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Prosíme, vezměte na vědomí, že inzertní server Inzertmanie.cz není odpovědný za způsob, jakým používají osobní údaje třetí osoby, kterým jste prostřednictvím zaslání zpětné vazby či veřejného průzkumu zpřístupnil/a své osobní údaje. Prosíme, buďte opatrní na osobní údaje, které tímto způsobem zveřejníte.

 

4. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Osobní údaje, na něž se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí, jsou zpracovávány s Vaším výslovným souhlasem, nebo proto, že je zpracování nezbytné pro realizaci transakce (splnění závazku) nebo proto, že je to nezbytné pro splnění právní povinnosti. Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu však může ovlivnit rozsah využití funkcionalit webových stránek a také může dojít k automatickému odstranění vašeho účtu včetně všech inzerátů, které jste do systému vložili.

 

5. Kdo má přístup k Vašim údajům?

 

Inzertmanie.cz může Vaše osobní údaje poskytnout:

 

   subjektům, které se podílejí na provozování Inzertmanie.cz jako jsou společnosti, jež jsou oprávněny dodávat služby.

   poskytovatelům služeb mobilního placení (například PayPal, Mobilniplatby.cz)

   zástupcům, poskytovatelům služeb a/nebo subdodavatelům Inzertmanie.cz a spřízněným společnostem, které jsou uvedeny na seznamu, který je k dispozici níže;

   příslušným orgánům veřejné moci, pokud je to v souladu s platnými právními předpisy vyžadováno, a jakékoli osobě, které provozovatel Inzertmanie.cz navrhne převod jakýchkoli svých práv a/nebo povinností.

 

Inzertmanie.cz využívá služeb třetích stran k určitému zpracování, jako je například hosting webových stránek. Vzhledem k tomu, že tyto třetí strany mají přístup k osobním údajům za účelem takového zpracování, přijala Inzertmanie.cz nezbytná organizační a smluvní opatření s cílem zajistit, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a aby byla implementována ochranná opatření na příslušné úrovni za účelem ochrany Vašich osobních údajů.  

 

Seznam těchto třetích stran:

ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.
Wilsonova 579, 274 01 Slaný
IČO: 272 45 357
DIČ: CZ27245357
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107276

 

Technický správce systému:
Ing. Lukáš Oreška
Za Kinem 1052, 289 12 Sadská
IČO: 74962116
DIČ: CZ8602233343

 

Vložením inzerátu na stránky Portálu uživatel uděluje provozovateli souhlas k použití tohoto obsahu pro účely propagace portálu, nebo v rámci projektů sloužících k této propagaci, zejména v agregátoru inzerátů umístěném na webovém portálu www.buygo.cz

 

S výjimkou, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany soukromí, neposkytneme žádné osobní údaje bez Vašeho svolení, ledaže bychom k tomu byli ze zákona oprávněni nebo bychom byli povinni tak učinit, nebo pokud bychom byli přesvědčeni, že taková akce je nezbytná za účelem ochrany a/nebo obhajoby našich práv, majetku nebo bezpečnosti našich zaměstnanců a bezpečnosti našich uživatelů/zákazníků nebo jiných osob. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dozorčím orgánům, finančním úřadům a vyšetřovacím orgánům pouze v případě, kdy je Inzertmanie.cz povinna učinit tak ze zákona.

 

6. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s provozem a využíváním webových stránek, budeme uchovávat po dobu 2 let od Vaší poslední interakce s námi (neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů).

Po skončení shora uvedené doby uchovávání budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

 

7. Jaké soubory cookies Inzertmanie.cz používá?

 

Webové stránky používají soubory cookies, nebo podobnou technologii. Cookie je malý textový soubor, který posíláme do Vašeho internetového prohlížeče, abychom byli schopni identifikovat Váš počítač a Vaše chování při návštěvě webových stránek. Inzertmanie.cz a poskytovatel IT služeb může používat další technologie umožňující zachycení informací ve Vašem prohlížeči, jako jsou HTML 5 cookies, flash cookies a další softwarové aplikace či metody.

 

Používáním technologie cookies získáváme informace o používání webových stránek, jako například informace o navštívených stránkách, Vaše interakce s webovými stránkami a celková doba Vaší návštěvy stránek.

 

Funkční cookies (Functional cookies) – Inzertmanie.cz uchovává cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek. Například, cookies pamatující si Vaše preference, jako jsou jazyk či region a které zůstávají nastaveny pro Vaši příští návštěvu webových stránek. Nicméně pokud si to přejete, je možné nastavit blokování souborů cookies v nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší podrobnosti ohledně nastavení cookies doporučujeme zjistit prostřednictvím funkce Nastavení (Help) ve Vašem prohlížeči.

 

Cookies pro analýzu webových stránek (Web analytics cookies) – Inzertmanie.cz může používat cookies třetích stran pro analýzu používání webových stránek. Cookies používá agregovaná statistická data, která třetí strana poskytuje Inzertmanii.cz a tato data umožňují zjistit způsob Vašeho užívání webových stránek. Inzertmanie.cz, stejně tak jako její poskytovatel IT služeb, mohou tato data poskytnout třetím stranám, pouze pokud jim to umožňuje zákon.

 

Reklamní cookies (Advertising cookies) – Inzertmanie.cz může používat cookies třetích stran k reklamním účelům. Inzertmanie.cz může zadávat reklamu na webových stránkách, či na jiných webových stránkách v rámci internetu, prostřednictvím třetích stran. Tyto cookies třetích stran mohou být uloženy ve Vašem prohlížeči a mohou sbírat informace, které těmto třetím stranám umožňují identifikovat Vaše zařízení, např. jeho IP adresu či jiný identifikátor.

 

Inzertmanie.cz neuchovává soubor cookies déle, než je nezbytné (nikoliv déle nežli je Váš účet aktivní). Shell používá dočasné soubory cookie a permanentní soubory cookie:

 

   Dočasný soubor cookie sleduje užívání, tj., jaké webové stránky navštívíte a jaké volby použijete. Když zavřete prohlížeč internetu, relace je ukončena a soubor cookie je vymazán.

   Permanentní soubor cookie umožňuje, aby Vás webové stránky při příští návštěvě rozpoznaly.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že většina prohlížečů automaticky akceptuje soubory cookie. Pokud si tedy nepřejete používání souborů cookie, musíte soubory cookie aktivně vymazat nebo zablokovat.

 

Můžete rovněž navštívit webové stránky www.allaboutcookies.org, kde jsou uvedeny informace o tom, jak vymazat nebo odmítnout soubory cookies, a rovněž další informace o souborech cookies všeobecně. Informace o používání souborů cookies v prohlížečích mobilních telefonů a podrobné informace o tom, jak takové soubory cookies odmítnout nebo vymazat, najdete v příručce ke svému mobilnímu zařízení.

 

Je však nezbytné si uvědomit, že pokud odmítnete používání souborů cookie, budete sice i nadále schopen/schopna navštěvovat naše webové stránky, avšak některé jejich funkce nemusí pracovat správně a nebudete tak mít možnost plně využívat veškeré funkce webových stránek.

 

8. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí

 

Sdílení našich webových stránek nebo obsahu prostřednictvím sociálních sítí

 

Rozhodnete-li se sdílet naše Webové stránky nebo Aplikaci prostřednictvím sociálních sítí, jako je LinkedIn, Facebook a/nebo Twitter, budou Vaše osobní údaje (jako je vaše jméno a skutečnost, že se zajímáte o Inzertmanie.cz) viditelné rovněž pro všechny návštěvníky vašeho osobního profilu na LinkedInu, na Facebooku a/nebo na Twitteru a/nebo na jiných sociálních sítích. Na užívání takových sociálních sítí se vztahují podmínky (včetně zásad ochrany soukromí) příslušných sociálních sítí. Inzertmanie.cz nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů nebo za ochranu soukromí na těchto sociálních sítích. Zásady ochrany soukromí, které implementovala Inzertmanie.cz, se tudíž na užívání těchto webových serverů nevztahují.

 

Náš profil na Facebooku

 

Inzertmanie.cz má profil na Facebooku. V případech, kdy s námi komunikujete prostřednictvím našeho profilu na Facebooku (například když zveřejníte nějaký příspěvek, nahrajete mediální soubory, odešlete osobní zprávu nebo se stanete naším fanouškem kliknutím na „To se mi líbí“), můžeme získat Vaše osobní údaje (jako je vaše (uživatelské) jméno, profilová fotografie, město, v němž bydlíte, vaše e-mailová adresa a informaci o tom, zda jste muž či žena). Inzertmanie.cz doporučuje, abyste si pečlivě přečetli podmínky užívání a jiná prohlášení Facebooku. Takové podmínky užívání a jiná prohlášení se od těchto Zásad ochrany soukromí mohou lišit.

 

9. Jak zabezpečíme Vaše osobní údaje?

 

Implementovali jsme technologii a zásady, jejichž cílem je chránit vaše soukromí a vaše údaje před neoprávněným přístupem a před neoprávněným užíváním.

 

10. Jak se řeší žádosti o přístup k Vašim údajům, o opravu, omezení a odstranění údajů ?

 

Usilujeme o to, aby Vaše údaje byly co nejpřesnější. Můžete kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jež Inzertmanie.cz zpracovává, a požádat o jejich opravu, omezení nebo odstranění (avšak pouze v případě, kdy není zpracování osobních údajů nezbytné pro legitimní obchodní účel jako je například dokončení transakce). To můžete učinit zasláním žádosti na e-mailovou adresu inzertmanie.cz@post.cz.

 

11. Jak můžete realizovat právo na přenositelnost Vašich osobních údajů ?

 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/a, ve strukturovaném formátu a právo předat takové osobné údaje jinému správci osobních údajů, a to v případě, že jste poskytl/a se zpracováním takových osobních údajů souhlas, a že je toto zpracování prováděno automatizovaně. Pokud chcete využít právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, konktaktujte nás na e-mailové adrese inzertmanie@post.cz.  

 

12. Na koho se může obrátit v případě stížnosti týkající se zpracování osobních údajů ?

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese inzertmanie@post.cz.

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti a budete se domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo vznést stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Můžete také vznést stížnost u holandského Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Prins Clausiaan 60, 2529 AJ, The Hague, the Netherlands. Další informace o tomto úřadu v anglickém jazyce naleznete na https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.