Detail inzerátu - vršek:


Prodej pohledávek

Cena: Nabídněte
Nabídka Nezařazeno Česká republika 07.04.2018 24x
INSOLV, v.o.s., sídlem Praha 2, Rumunská 1798/1, PSČ 120 00, jako insolvenční správce dlužníka Milana Trojana, bytem Praha 4 - Záběhlice, Dunická 3144, PSČ 141 00, nar. 19.4.1961, IČ 16998553, vyhlašuje výběrové řízení na postoupení 2 pohledávek z majetkové podstaty dlužníka za 2 povinnými osobami s jistinami v souhrnné výši 111 374,- Kč.

Kritériem výběru je výše nabízené úplaty za postoupení pohledávek. K úplatě za pohledávky nebude připočtena DPH. Nabídky na postoupení pohledávek se předkládají k rukám insolvenčního správce nejpozději do 30.4.2018 včetně v uzavřené obálce s označením „Nabídka Pohledávky Trojan – NEOTVÍRAT“. Bližší informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na tel.: 222 361 153 nebo na emailu: info@insolv.cz


INSOLV, v.o.s INSOLV, v.o.s. (0%)
Telefon222361153
Emailinfo@insolv.cz
Stavpoužité

Detail inzerátu spodek: